Mark- & grundjobb

Ofta vill kunden ha en totalentreprenör som klarar alla arbetsmoment och samordnar olika entreprenörer.

Vi kan bygga alla olika typer av grunder till villor och småhus eller garage. Platta på mark med eller utan golvvärme. Krypgrund med eller utan golvvärme i träbjälklag. Vi utför alla de markjobb som vanligtvis behövs vid husbyggnationer. 

Eftersom vi oftast hyr in grävare med många maskiner så kan vi alltid ha rätt typ av grävare till det aktuella jobbet. Vi ombesörjer givetvis även transporter av grus och fyllmassor.